Je leest het ’t eerst op Grazia.nl

Pijn die je niet kunt verklaren, wat kun je daaraan doen?

Goed om te weten!

Met onverklaarbare pijnklachten bedoelen we klachten die na medisch onderzoek geen mogelijke oorzaak hebben. Er is geen aandoening aanwezig die een verklaring voor de klachten kan geven. We noemen dit ook wel psychosomatische klachten. Maar wat kun je doen aan pijn die je niet kunt verklaren?

Hoe vaak komt het voor?

Psychosomatische klachten worden ook wel solk-klachten genoemd. Solk staat voor Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Solk symptomen kunnen klachten zijn zoals rugpijn, buikpijn en hoofdpijn. Onderzoek levert meestal niets op en behandelingen helpen niet of soms tijdelijk. De klachten komen steeds weer terug. Vaak raakt iemand die solk-klachten heeft sociaal geïsoleerd.

Wat kan een arts doen?

Een arts zal vaak bepaalde onderzoeken uitvoeren om te kijken of de klachten een oorzaak hebben. Als de resultaten niets opleveren, zal de arts een gesprek met je hebben en vaak tot de conclusie komen dat de problemen psychosociaal gerelateerd zijn.

Wat is de oorzaak van psychosomatische klachten?

Vaak worden psychosomatische klachten veroorzaakt door langdurige stress. Deze langdurige stress kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een te grote werkdruk, relatieproblemen of andere emotionele problemen zoals het verlies van een dierbare. Doordat er veel spanning ontstaat in je lichaam kan dat leiden tot lichamelijke klachten.

Gevoeligheid voor klachten

Soms kan het zijn dat je lichamelijke klachten wat sneller opmerkt of erg gevoelig bent voor wat er in je lichaam gebeurt. Dan kan het zijn dat een kleine verandering in je spierspanning al lichamelijke klachten kan geven. Door minder op je lichaam te letten kunnen lichamelijke klachten soms wat naar de achtergrond verschuiven en in sommige gevallen verdwijnen.

Evenwicht tussen ontspanning en activiteit

Als je last hebt van pijnklachten is het erg belangrijk om een goed evenwicht tussen activiteit en ontspanning te zoeken. Als je veel pijn hebt kan dat je extra moe maken. Het kan ook zijn dat je bepaalde dingen vermijdt om klachten te voorkomen. Kijk goed naar wat je aankunt en zorg voor voldoende ontspanning.

Lichaam en geest beïnvloeden elkaar

Je lichaam en geest zijn één geheel. Ben je ziek dan voel je je vaak ook somber en gespannen. Andersom kan dit ook zo zijn. Voel je je somber, dan voel je je vaak extra moe of krijg je sneller ergens pijn. Als je vervelende of nare dingen in je leven hebt meegemaakt, kan dat de kans op onverklaarbare klachten vergroten. Hierbij kun je denken aan mishandeling of seksueel misbruik, of als je je op een andere manier onveilig hebt gevoeld.

Overbelasting

Ook overbelasting kan zorgen voor onverklaarbare klachten. Een beetje spanning en stress horen erbij, maar bij langdurige stress wordt het anders. Langdurige stress is ongezond en maakt je kwetsbaar. Het kan zijn dat je veel van jezelf verwacht en te veel hooi op je vork neemt. Soms zonder dat je het zelf doorhebt. Ook dan kunnen er onverklaarbare lichamelijke klachten optreden.

Hoe reageren anderen?

Hoe andere mensen reageren op klachten, heeft invloed op hoe je er zelf mee omgaat. Als mensen weinig begrip voor je hebben, dan kan dat je erg onzeker maken. Ook als mensen erg bezorgd zijn kan dat bij jezelf ook extra angst opwekken. Daarom is het belangrijk om een netwerk van mensen om je heen te creëren die je begrijpen en ondersteunen.

Welke behandelingen zijn er?

Er zijn steeds meer instanties die trajecten voor mensen met solk-klachten aanbieden. Er zijn zelfs klinieken op dit gebied. Vaak zijn deze klinieken gericht op het leren omgaan met klachten en richten zich minder op het verhelpen van de klachten. Ook fysiotherapie wordt vaak geopperd als behandeling voor solk-symptomen. Een fysiotherapie richt zich meestal op het verhelpen van triggerpoints – de spierknopen in de spieren die pijn kunnen doen.

Wat kun je doen aan psychosomatische klachten?

Is er iets wat je kunt doen aan psychosomatische klachten? Het kan helpen om te praten over je klachten met familie en vrienden. Houdt bij wanneer de klachten begonnen zijn en welke klachten je precies hebt. Onderzoek wanneer de klachten het ergst zijn en wanneer juist niet. Probeer zo objectief mogelijk naar je klachten te kijken en accepteer dat ze misschien een psychische oorzaak kunnen hebben.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met brein-medicijn.nl.

Beeld: Pexels