Je leest het ’t eerst op Grazia.nl

Motiveer uw antwoord

Als je het antwoord niet weet En je kiest voor optie D Dan heb je het altijd goed Lijkt mij

Motiveer uw antwoord

Als je het antwoord niet weetEn je kiest voor optie DDan heb je het altijd goedLijkt mij