Sofia Skrypnyk over het nastreven van gelijkheid bij C&A

Sofia werkt als chef Gelijkheid, Inclusie en Mensenrechten bij C&A.

Juni mocht dan wel in het teken staan van Pride month, maar eigenlijk zou elke maand in het teken moeten staan van Pride. Dit is dan ook precies de reden waarom Sofia Skrypnyk bij C&A werkzaam is als chef Gelijkheid, Inclusie en Mensenrechten. Aan Grazia vertelt Sofia waarom haar werk bij C&A zo belangrijk is.

#DoAsAlliesDo

Tijdens Pride month lanceerde C&A niet alleen een prachtige Pride-collectie, maar introduceerde het merk ook de hashtag #DoAsAlliesDo. Hiermee moedigde C&A vrienden, familie, kennissen en collega’s aan om de LGBTI+ community te steunen. Ook gaf C&A vier jongeren uit de LGBTI+ community een podium om hun verhaal te doen en om te vertellen waarom allies zo belangrijk zijn. C&A hoopt met deze campagne dan ook gelijkheid te stimuleren. 

“Deze bondgenootschapscampagne maakt deel uit van een grotere bedrijfsstrategie om gelijkheid intern én extern te bevorderen”, vertelt Sofia aan Grazia. “We willen een positief verschil in de maatschappij maken door de bekendheid van ons merk in te zetten om verandering teweeg te brengen.”

“De strijd naar gelijkheid kan alleen slagen als we allemaal ons steentje bijdragen. Iedereen zou een rol moeten spelen als het gaat om het nastreven van een inclusieve wereld. Door op te komen voor een ander, kun je al een verschil maken”, verklaart Sofia. Ze hoopt dan ook dat de campagne #DoAsAlliesDo het gesprek aanwakkert over waarom het zo belangrijk is om op te komen voor een ander. “Bondgenootschap wordt zelden buiten deskundige kringen besproken. We willen onze klanten middels deze campagne bewust maken van wat bondgenootschap voor een ander kan betekenen en hoeveel het mensen kan helpen.” 

Intern

C&A hoopt niet alleen klanten met hun campagne te inspireren, maar ook hun medewerkers. “Interne verandering staat bij ons voorop. Ongelijkheid is in onze samenleving een diepgeworteld probleem, ook op het werk. Bij C&A hebben we op sommige gebieden al vooruitgang geboekt, maar we zijn nog hard aan het werk om een zo inclusief mogelijke werkomgeving te creëren voor onze medewerkers.”

“We zijn bezig met structurele verandering, en onze collega’s kunnen ons daarbij helpen. Om een dergelijke cultuuromslag te realiseren, willen we bij C&A een solidariteitsbeweging op gang brengen. Dit doen we onder andere met de #DoAsAlliesDo-campagne. We willen verbinding maken met iedereen en ongelijkheid of uitsluiting in de kiem smoren.” C&A moedigt hun werknemers aan om op te komen voor anderen én voor zichzelf, en wil mensen ervan bewust maken hoe belangrijk het is om een bondgenoot te zijn. En dat werpt z’n vruchten af. “De reacties van onze medewerkers zijn fantastisch: collega’s voelen zich betrokken bij onze agenda en steeds meer mensen nemen hun verantwoordelijkheid als het aankomt op het teweegbrengen van verandering.” 

Sofia laat dan ook weten dat het bedrijf een Gelijkheid, Inclusie en Mensenrechten-strategie voor 2028 op touw heeft gezet om tegen die tijd volledig inclusief te zijn. “We willen dat iedereen de beste versie van zichzelf kan en mag zijn. Ook wensen we dit voor onze klanten.” 

Verandering

Naast dat de LGBTI+ community gelijkheid verdient, verliest C&A andere gemeenschappen die ook gelijkheid verdienen niet uit het oog. “Er zijn nog veel groepen die bevrijd moeten worden van schadelijke normen en onderdrukking”, vindt Sofia. Het gaat vooral om mensen die ondervertegenwoordigd zijn, zoals vrouwen, mensen van kleur, mensen met een Niet-West-Europese afkomst, Roma, Sinti en Reizigers, religieuze minderheden, mensen met een beperking, en ga zo maar door.”

Ook benadrukt Sofia dat sommige mensen nog vaker getroffen worden door structurele ongelijkheid en discriminatie. “Vrouwen van kleur of vrouwen die boven de zestig zijn ervaren vaak een kruising van seksisme, racisme en/of leeftijdsdiscriminatie. Dit verdient allemaal gericht onze aandacht.”

Hoewel de heteroseksuele cis-gender witte man vaak wordt bestempeld als de ‘boosdoener’ is dit ook een groep die te maken krijgt met onderdrukking. “Ook bij deze groep is verandering nodig”, vindt Sofia. “Mannen hebben regelmatig te maken met een giftige, culturele druk.” Hiermee doelt Sofia erop dat mannen vaak geacht worden om ‘sterk’ te zijn, zowel fysiek als mentaal. En dat dat een negatief effect kan hebben op de mentale gezondheid van de man. “Met andere woorden: we moeten stereotyperingen doorbreken en werken aan een gelijke samenleving.” En zo is het maar net. 

Met de campagne #DoAsAlliesDo hoopt C&A dan ook een bijdrage te hebben geleverd aan een inclusieve samenleving.

Laatste nieuws